Przemyslaw Wrobel Editor

ComicBook.com Composite ? N/A
Star Star Star Star Star
0/5 from 0 users

Issue Contributions

Editor

Issue Title Cover Date
Banner Issue 1 April, 2005
Banner Issue 2 May, 2005
Banner Issue 4 September, 2005
Lobo: Wyzwolony Issue 1 July, 2005
Lobo: Wyzwolony Issue 2 August, 2005
Lobo: Wyzwolony Issue 3 October, 2005
Lobo: Wyzwolony Issue 4 December, 2005
X4 Issue 2 July, 2005
Dreszcz, czêœæ 4 December, 2005
Dreszcz, czêœæ 3 September, 2005
Dreszcz, czêœæ 2 July, 2005
Dreszcz, czêœæ 1 May, 2005
Dreszcz, czêœæ 5 January, 2006
Powrót February, 2006
Komu bije dzwon May, 2006
Cz³owiek, co kocha³ wojnê September, 2006
Na jêzykach... spustowych July, 2006
Szach-mat June, 2006
Demony October, 2006
Ojczyzna December, 2006
Dalej, Frank! September, 2005
Bardzo wolna amerykanka July, 2005
Wina i kara May, 2005
The Punisher (Polish edition) Issue 9 March, 2005
Raz pod wozem July, 2004
Wynie¶cie swoich zmar³ych October, 2004
Niezbêdne ¶rodki January, 2005
Czas miniony August, 2006
Amerykañska Rewia Odmieñców December, 2004
Noce plagi September, 2004
Lobo: Wyzwolony Issue 5 February, 2006
Lobo: Wyzwolony Issue 6 April, 2006
Ból jest jak opium March, 2006
To¿samo¶æ April, 2006
Wolverine: Koniec Issue 2 September, 2004
Wolverine: Koniec Issue 3 December, 2004
Wolverine: Koniec Issue 4 February, 2005
Wolverine: Koniec Issue 5 April, 2005
Wolverine: Koniec Issue 6 June, 2005
Udaku, Part Five and Six December, 2004
Udaku, Part Seven and Eight February, 2005
Dzieñ ostatni December, 2004
Hulk/Wolverine: Sze¶æ godzin Issue 3 September, 2004
Hulk/Wolverine: Sze¶æ godzin Issue 4 December, 2004
Ostro¿nie z t± siekier±, Eugeniuszu... December, 2005
Z czasem apokalipsa January, 2006
Sabota¿ February, 2005
Chan February, 2005
Bestia April, 2005
Sieroty June, 2005