Title Airs On
disastrous_life_of_saiki_k_default

S1:E1 TBA (Season 1 Premiere)

The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened
12/30/2019 12:00 am EST