Simon Kinberg Addresses Mistakes In X-Men: Apocalypse