Marvel NOW! Magik ARTFX+ Statue Revealed By Kotobukiya

Kotobukiya has revealed new images for the next installment of their Marvel NOW! X-Men ARTFX+ [...]