iZombie Season 2 Episode 7: Abra Cadaver Synopsis & Photos Released